NOVÁ pobočka Česká Třebová – Parník, Ústecká 205:

Od června 2023 je v provozu pobočka Rodinného psychologického centra v České Třebové.

Psychologická péče a psychoterapeutická péče pro dospělé, děti a rodiny. Věnujeme se klientům s
psychosomatickými potížemi, úzkostmi, depresí, posttraumatickým stresovým syndromem, stavům
spojeným se ztrátou či vyhořením, vztahovým i emočním potížím. 

 

 

V rámci celostního přístupu ke klientovi nabízíme dále i psychosomatické a homeopatické
poradenství, lekce jógy pro děti i dospělé, aromaterapii a masáže.

Tělesné zdraví

Rovnováha organismu a jeho funkcí, pohyb, vitalita, dech…

Psychické zdraví

Láska k sobě, spokojenost, radost ze života, adekvátní sdílení a prožívání emocí

Sociální zdraví

Spokojenost a harmonie ve vztazích osobních, partnerských, rodinných, pracovních…

Duchovní zdraví

Smysl a naplnění  života, důvěra v životní cestu ,přesažení, smysl existence….

Asistentka psychologa

Zde můžete objednat na  tel. čísle: 608 181 543

Psychologická a psychoterapeutická péče je hrazena ze zdravotního pojištění smluvních pojišťoven:

Klinická psychologie a psychoterapie:

Klinická psychologie aplikuje poznatky o normálním či patologickém fungování lidské psychiky,
využívá psychodiagnostické postupy k určování druhu či příčiny poruchy a psychoterapeutické postupy
ke zlepšení stavu či úzdravě klienta.

 

Psychoterapeutické postupy:

Individuální psychoterapie

Pomáhá při pochopení souvislostí psychických potíží a vytváření náhledu na dané souvislosti v procesu vývoje osobnosti a vztahů. V podporujícím a bezpečném prostředí vede k uvolnění , prožití a přijetí pocitů a událostí a následně pak ke změně postojů. Vytváří podmínky potřebné pro proces úzdravy.

Setkání s terapeutem trvá 60 minut. Na frekvenci a délce terapie se dohodnete s psychologem.
Individuální terapie je možná od 18 let, pro mladší nabízíme rodinnou terapii.

Rodinná terapie

Pomoc při léčením vztahu v páru nebo vztahů v rodině. Terapeutická práce je zaměřena na celý vztahový systém rodiny v souvislosti s problémem, kvůli kterému přicházejí.

Párová psychoterapie

Psychoterapie zaměřená na vztahové obtíže mezi partnery. V bezpečném neutrálním prostředí je možné společně pojmenovat problémová místa, porozumět jejich kořenům a hledat cesty změny.

Psychologická a psychoterapeutická péče je hrazena ze zdravotního pojištění smluvních pojišťoven:

Psychosomatická poradna :

Psychosomatika zkoumá vzájemné působení těla a duše. Zabývá se otázkou, jak psychické vlivy působí na tělo a vznik nemoci a jaký vliv mají naopak tělesná onemocnění na duševní procesy. Většina onemocnění se dá chápat jako psychosomatická. Onemocníme za určitých životních okolností, prožíváme určité vztahy. Vzniklá nemoc zpětně ovlivní náš život a vztahy v něm. Proto je psychosomatický přístup vhodný pro každého, kdo se chce na své zdraví dívat celostně, najít souvislosti vzniku nemoci a možnosti uzdravování, popřípadě způsob jak dosáhnout lepšího psychického či fyzického stavu. Starosti, s nimiž si „hlava“ neví rady, tělo často řeší nemocí ( somatizací). Cílem vedoucím k úzdravě , je najít zdroj obtíží a obnovit rovnováhu.

• Psychosomatické poradenství není hrazeno pojišťovnou

Úvodní konzultace se platí předem na bankovní účet. V případě zájmu o psychosomatickou konzultaci
prosím vždy vyplňte náš objednávkový formulář na stránkách a připište informaci, že máte zájem o tento
druh péče.

 Homeopatická poradna:

Homeopatie je obor, zabývající se komplexní léčbou člověka podobnou látkou, která způsobila potíže.
Tato látka je ve velmi slabé dávce podávána ve formě homeopatik.

Homeopatie je léčebná metoda, která je založena na zkoumání klienta a jeho symptomů jako celku, který je potom jako celek i léčen. Používá vysoce ředěné látky, které ve vyšší dávce u zdravého člověka vyvolají příznaky podobné těm, jaké má léčená choroba (princip minimální dávky a princip léčení podobného podobným).

Homeopatické poradenství není hrazeno pojišťovnou. Spolupracujeme s lékařkou MUDr. Vladimírou Bílou.

Úvodní konzultace se platí předem na bankovní účet. V případě zájmu o homeopatickou konzultaci prosím vždy vyplňte náš objednávkový formulář na stránkách a připište informaci, že máte zájem o tento druh péče.

 

Jóga pro děti a dospělé :

Jógohrátky pro děti předškolního a mladšího školního věku jsou zaměřeny na hru a zdravý pohyb ,
tělesné i psychické uvolnění a zpracování pocitů formou pohybového, výtvarného či hudebního vyjádření.
Děti se naučí základní jógové pozice, sestavu Pozdrav Slunce a Měsíce, seznámí se s principy jógy.

Budou se učit respektu k sobě samému i k druhým v rámci skupiny 6-8 dětí.

Kurz bude probíhat v 10 setkáních jednou za týden ve čtvrtek od 15 do 16h. Zahájen bude od října 2023. Zájemci mohou psát na mail: Klumparovaj@seznam.cz

Jóga pro dospělé bude zaměřena na různé přístupy – Terapeutická jóga s prvky hormonální jógy, Jemná
jóga k protažení celého těla, Jin jóga.